Disclaimer

Zastrzeżenia – Disclaimer: stanowi, że nie ma gwarancji konkretnych wyników, a wyniki poszczególnych osób mogą się różnić! Informacje zawarte na tej stronie nie mają być interpretowane jako obietnica lub gwarancja. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne straty lub szkody wynikłe z użycia lub niewłaściwego użycia jego produktów.

Dodaj komentarz